Aktualności


Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018.

2018-04-12

Zgodnie z Obwieszczeniem MRPiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 23 marca 2018r. (M.P. z 2018r. poz.326) od dnia 01 czerwca 2018r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018."


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZERI w Rawiczu.

2018-04-12

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Rawiczu. W wyniku wyborów funkcję przewodniczącego zarządu oddziału rejonowego PZERiI nadal pełnić będzie Pan Jan Nowotny.
W odpowiedzi na zaproszenie z ramienia tut. PCPR w zebraniu uczestniczyła Magdalena Łukowiak.


20 lat minęło...

2018-04-12

W dniu 11 kwietnia br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu obchodził jubileusz 20-lecia swojej działalności. W tej pięknej uroczystości - uświetnionej występami artystycznymi Uczestników ŚDS, uczestniczyła Kierownik tut. PCPR - Ewa Szczepaniak.
Jeszcze raz składamy życzenia wszelkiej pomyślności i rozwoju !

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Spotkanie z "Pomocną dłonią".

  2018-03-24

  W dniu 22 marca 2018r. członkowie i sympatycy rawickiego Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" wspólnie świętowali obchodzone w tym miesiącu Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. Dziękujemy za zaproszenie.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


   Spotkanie z Amazonkami.

   2018-03-20

   Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do spotkania Stowarzyszenia Rawicki Klub Amazonka w dniu 19 marca br. Życzenia świąteczne dla wszystkich obecnych oraz ich rodzin w imieniu PCPR w Rawiczu złożyła Kierownik Ewa Szczepaniak.
   Dziękujemy za zaproszenie.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Przygotowani na zmiany w ochronie danych osobowych.

    2018-03-17

    Wspólne spotkanie robocze przedstawicieli PCPR oraz wszystkich ośrodków pomocy społecznej w terenu powiatu rawickiego, które odbyło się w tut. PCPR w dniu 16 marca 2018r. poświęcono tematyce ochrony danych osobowych w reprezentowanych jednostkach w kontekście zmian wynikających z obowiązku stosowania RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016r. Nr 119,s.1). Unijna reforma ochrony danych osobowych dotyczy m.in. procesu zbierania danych, szacowania ryzyka naruszeń praw i wolności osób fizycznych (DPIA), instytucji Inspektora Danych Osobowych (DPO) czy też kompetencji organu nadzorczego.
    Przywołane wyżej rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018r.


    Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

    2018-03-17

    W dniu 14 marca 2018r. kierownik PCPR - Ewa Szczepaniak - uczestniczyła w Wielkopolskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej współorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związkiem Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W trakcie spotkania omówiono kierunki zmian legislacyjnych projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, kwestię sprzedaży produktów wytwarzanych w WTZ z punktu widzenia Izby Skarbowej oraz przygotowania uczestnika WTZ do zatrudnienia na rynku pracy.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

     2018-03-17

     W dniu 12 marca 2018r. w tut. PCPR odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone głównie omówieniu planowanych działań na rok bieżący w ramach aktualnego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tematyce ochrony danych osobowych dla ngo. Zebrani zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji programu za rok 2017r.
     W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Rawicki Klub Amazonka” w Rawiczu, Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Rawiczu, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie oraz Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej” w Bojanowie.


     Uwaga STUDENCI - rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2018

     2018-03-06

     Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II w okresie:
     - od 07 marca do 30 marca 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2017/2018,
     - od 03 września do 10 października 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2018/2019.
     Szczegóły: www.PFRON(programy,projekty)


     SMARTFON – CZASOUMILACZ VS. CZASOPOŻERACZ - warsztaty.

     2018-02-23

     Głównym celem warsztatów psychologicznych zorganizowanych w tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w okresie ferii zimowych 21 i 22 lutego 2018r. pn: „ Smartfon – czasoumilacz vs. czasopożeracz” było nabycie umiejętności kontrolowania czasu spędzanego ze smartfonem. Warsztaty adresowane były do dzieci przebywających w pieczy zastępczej (grupa wiekowa 11-14 lat) i prowadzone przez psycholog Lidię Młody.
     Konwencja eksperymentów i wyzwań pozwalała uczestnikom zajęć doświadczać barier i ograniczeń w komunikacji telefonicznej, odkrywania sposobów zarządzania swoim czasem oraz dostarczała wiedzy o mechanizmie rozwijania się uzależnienia.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

      2018-02-21

      Informujemy o trwającej od poniedziałku (19 lutego br.) akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pn.Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, która w tym roku potrwa do 25 lutego. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości podmiotem prowadzącym Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie wielkopolskim jest FUNDACJA "DZIECKO W CENTRUM" z siedzibą w Poznaniu UL. ZEYLANDA 9/3, kontakt: tel. 786 160 100 poniedziałek - sobota 8:00 -18:00; dni i godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku: poniedziałek - sobota 8:00 -20:00.
      Więcej informacji na stronie www.ms.gov.pl


      REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie.

      2018-02-05

      W dniu 31 stycznia br. w PCPR w Rawiczu odbyło się szkolenie z zakresu REALIZACJI POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, w którym uczestniczyli pracownicy tut. Centrum, ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu rawickiego oraz POW "Mały Dworek" w Łaszczynie.

      czytaj całość publikacji "REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie."

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       Spotkanie z Mikołajem

       2017-12-16

       Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i minione niedawno Mikołajki, były okazją do spotkania się rodzin, dzieci, młodzieży i ich opiekunów w dniu 15 grudnia br. w Hotelu "Maria" w Dębnie Polskim. Zabawy z Panią Zimą, Elfem, a przede wszystkim z wyczekiwanym z niecierpliwością przez wszystkie dzieci Mikołajem, sprawiły ogromną radość szczególnie tym najmłodszym. Był śmiech, śpiew, wspólne tańce oraz paczka świąteczna dla każdego dziecka. Imprezę zorganizowano dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej (rodziny zastępcze) i instytucjonalnej pieczy zastępczej (POW "Mały Dworek" w Łaszczynie), podopiecznych i współpracujących z PCPR w Rawiczu. Obecnym na tym spotkaniu, życzenia świąteczno-noworoczne złożyli: Starosta Rawicki - Adam Sperzyński oraz Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak. Dziękujemy wszystkim za udział i wspólną zabawę :)

       czytaj całość publikacji "Spotkanie z Mikołajem"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


        Podsumowanie konkursu pn. „Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia”

        2017-12-16

        W dniu 15 grudnia br. podsumowano konkurs plastyczny pn. "Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia". W spotkaniu uczestniczyli wszyscy autorzy złożonych wcześniej prac plastycznych. Oto lista laureatów:
        1) w kategorii I (od 6 do10 r. ż.):
        miejsce I - Adrian Snella
        miejsce II - Tymoteusz Kociemba
        miejsce III - Anna Radojewska
        1) w kategorii II (od 10 do13 r. ż.):
        miejsce I - Emilia Szulia
        miejsce II - Patrycja Wińska
        miejsce III - Bartosz Snela
        1) w kategorii III (od 13 do18 r. ż.):
        miejsce I - Zofia Mendel
        miejsce II - Zuzanna Kempa
        miejsce III - Kacper Rabęda
        Nagroda specjalna Starosty Rawickiego: Anna Krakowiak
        Nagroda specjalna Kierownika PCPR w Rawiczu: Michał Szukała
        Podziękowania, gratulacje i nagrody wręczali: Adam Sperzyński - Starosta Rawicki, Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu oraz Bogumiła Umławska - Kierownik zespołu ORPZ. Konkurs zorganizowany w ramach realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017 przygotował Zespół ds rodzinnej pieczy zastępczej - Bogumiła Umławska, Lidia Młody, Ewa Gniatkowska, Izabela Kaczmarek. Dziękujemy :)

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (35 fot.)...


         „Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia”

         2017-12-09

         W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w III edycji konkursu plastycznego pod patronatem Starosty Rawickiego pn. „Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia” złożono 28 prac plastycznych. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu rawickiego, objętych wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Rawiczu, w następujących kategoriach wiekowych:
         - od 6 do10 r. ż. (kategoria I)
         - pow. 10 do 13 r. ż. (kategoria II)
         - pow. 13 do 18 r. ż. (kategoria III)
         Ogłoszenie laureatów i uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na dzień 15 grudnia br. podczas Spotkania Gwiazdkowego.
         W załączeniu złożone prace :)

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (35 fot.)...


          "Prawa dziecka w domu bez przemocy" - rozstrzygnięcie konkursu literackiego.

          2017-12-09

          "Prawa dziecka w domu bez przemocy"- pod takim tytułem Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu wraz z partnerami - PCPR w Rawiczu, Starostwem Powiatowym, Fundacją im. Maksymiliana Dudy oraz Życiem Rawicza, ogłosiła konkurs literacki dla uczniów szkół średnich i zawodowych. W ramach konkursu złożono 10 prac poruszających z zagadnienia z zakresu praw dziecka oraz zapobieganie przemocy wobec dzieci. W dniu 6 grudnia br. nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu oraz wszystkim uczestnikom.
          Prace wyróżnione:
          I miejsce – Antoni Czwojda uczeń kl. II gimnazjum w ZS w Miejskiej Górce
          II miejsc – Katarzyna Zachaś uczennica I TE w ZSZ w Rawiczu
          III miejsc – Lidia Kuźnia uczennica I TB w ZSZ w Rawiczu
          Wszystkim dziękujemy za udział i gratulujemy laureatom.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

          Dołączone pliki:


          Dzień Pracownika Socjalnego :)

          2017-11-30

          W dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W bieżącym roku pracownicy PCPR w Rawiczu uczcili to święto w dniu 30 listopada. Okolicznościowe życzenia wszystkim pracownikom złożyli Adam Sperzyński - Starosta Rawicki oraz Jacek Gwizdek - Wicestarosta Rawicki. Dziękujemy :)

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - posumowanie działań IV edycji projektu.

           2017-11-26

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu już po raz IV w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020” oraz „Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021” zorganizowało cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu rawickiego pn. „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI”.

           czytaj całość publikacji "„WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - posumowanie działań IV edycji projektu. "

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...
            Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

            przejdź do góry...

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

            Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji