Aktualności


Decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia liczby miejsc w DPS w Osieku.

2018-08-14

W dniu 25 lipca 2018r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję w sprawie zmiany decyzji w sprawie wydania Powiatowi Rawickiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Osieku w zakresie zmiany liczby miejsc przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych.
W związku z powyższym liczna miejsc w DPS w Osieku zostaje zwiększona o 8 miejsc i wynosi 100.
(decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.07.2018r. znak: PS-II.9423.1.1.2018.2.3; wpisano do Rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem 54)


Zmiana godzin urzędowania PCPR.

2018-08-07

Informujemy, że w dniach od 08 sierpnia do 10 sierpnia br. (środa-piątek) tut. PCPR będzie czynne w godzinach od 06:00 do 14:00.


Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.

2018-07-17

Program ,,STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” to program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowany do określonych organów i instytucji państwowych oraz samorządowych, tj. instytucji publicznych (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury.
Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.
Zakłada się realizację programu do roku 2020.
Więcej informacji: PFRON (programy, projekty)

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Nowy autobus dla WTZ w Miejskiej Górce.

  2018-07-16

  W dniu 13 czerwca br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce odbyło się uroczyste oddanie i poświęcenie nowego autobusu zakupionego na potrzeby uczestników Warsztatów.
  Zakupu tego 23 - osobowego autobusu (w tym miejsca dostosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) dokonano w ramach realizacji Programu wyrównywania szans między regionami III, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki Funduszu stanowiły 70% całości kosztów (tj. kwotę 224 175zł), pozostałe 30% (tj. kwotę 96 075zł) dofinansowały w równych częściach wszystkie rawickie samorządy gminne i samorząd powiatowy oraz Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce - podmiot prowadzący Warsztaty.
  W spotkaniu obok uczestników i pracowników Warsztatów, przedstawicieli SDiON, uczestniczyli m.in. Anna Skupień - dyr. o/Wielkopolskiego PFRON, Adam Sperzyński - Starosta Rawicki, Maciej Dubiel - Burmistrz Bojanowa, Karol Skrzypczak - Burmistrz Miejskiej Górki, Kazimierz Chudy - Wójt Gminy Pakosław, Zbigniew Koszarek - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin oraz Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu. Spotkanie prowadziła Anna Hejducka - Prezes SDiON w Miejskiej Górce.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


   Program ZAJĘCIA KLUBOWE w WTZ.

   2018-07-16

   Program "Zajęcia klubowe w wtz" to kolejny program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych adresowany do osób z niepełnosprawnościami opuszczających warsztaty terapii zajęciowej lub oczekujących na przyjęcie do tych warsztatów.
   Więcej informacji w zakładce: PFRON(programy,projekty)

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Powiatowy Dzień Integracji 2018

    2018-07-09

    W dniu 07 lipca 2018 r. w Miejskiej Górce po raz ósmy odbył się Powiatowy Dzień Integracji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” na lata 2015-2020. Głównym organizatorem w bieżącym roku było Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, a współorganizatorami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacje pozarządowe z terenu powiatu rawickiego działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miejskiej Górki.

    czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2018"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Subregionalne spotkanie WTZ i PCPR w Lesznie.

     2018-06-27

     W dniu 25.06.br w Lesznie odbyło się spotkanie warsztatów terapii zajęciowej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z subregionu leszczyńskiego. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem było omówienie współpracy wtz i pcpr, w tym ich roli w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Obecni przedstawiciele PFRON omówili aktualnie realizowane przez Fundusz programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz projektowane zmiany przepisów w tym zakresie.
     Powiat Rawicki reprezentowali: Ewa Szczepaniak - kierownik tut. PCPR, Anna Hejducka - Prezes Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, podmiot prowadzący WTZ w Miejskiej Górce oraz Iwona Hejducka - kierownik WTZ w Miejskiej Górce.
     Organizator spotkania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Planowane wyłączenie prądu !

      2018-06-22

      Informujemy, że w dniu:
      - 25.06 br. (poniedziałek) w godzinach od 08:30 do 10:30
      - 27.06 br. (środa) w godzinach od 10:00 do 12:30
      mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej dla budynku Dworca Głównego PKP w Rawiczu, co oznacza utrudnienia w obsłudze Klientów tut. Centrum poprzez łącza teleinformatyczne oraz obsługę systemów informatycznych.
      Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


      Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

      2018-06-20

      "Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi" to temat konferencji szkoleniowej zorganizowanej w Gostyniu w dniu 20 czerwca br. przez PCPR w Gostyniu, PCPR w Pleszewie, Stowarzyszenia "Dziecko" w Gostyniu, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu.
      Podczas spotkania przedstawiono diagnozę systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (Mirosław Sobkowiak, terapeuta środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), praktyczne aspekty pracy z osobami z chorobami psychicznymi (dr Marek Miotk, psycholog) oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (Jakub Molinus, psycholog).
      W konferencji uczestniczyli m.in. Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu oraz pracownicy DPS w Pakówce.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       Planowane wyłączenie prądu !

       2018-06-15

       Informujemy, że w dniu 18.06 br. (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 13:00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla budynku Dworca Głównego PKP w Rawiczu, co oznacza utrudnienia w obsłudze Klientów tut. Centrum poprzez łącza teleinformatyczne oraz obsługę systemów informatycznych.
       Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


       Rządowy program Dobry start.

       2018-06-11

       Od 1.6.2018 r. obowiązuje rozporządzenie określające warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z 30.5.2018 r.
       Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo osoby uczącej się.
       Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą od lipca tego roku (w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną), a od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada w przypadku wniosków składanych w sposób tradycyjny.
       Wnioski na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegających się o świadczenie dobry start osób uczących się będących osobą usamodzielnianą przyjmowane będą w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej.
       Więcej - patrz zakładka: pomoc środowiskowa(świadczenia)

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Dzień Rodzicielstwa Zastępczego :)

        2018-06-09

        Tegoroczne spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu rawickiego z okazji obchodzonego 30-tego maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano w dniu 8 czerwca w Tarchalinie. Spotkanie to było kolejną okazją do wspólnej zabawy oraz wymiany doświadczeń. Wszystkim rodzinom zastępczym - rodzicom i dzieciom - życzymy, aby każdy dzień kończył się uśmiechem .. :)

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I

         2018-06-05

         Informujemy, że zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w dniu 01 czerwca br. ruszył nabór wniosków w ramach Modułu I . Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia br.
         Druki aktualnych wniosków dostępne w zakładce: DRUKI.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Integracyjny Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu !

          2018-06-04

          W dniu 30 maja br. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zorganizowało Integracyjny Dzień Dziecka. Wspaniałej atmosferze towarzyszyła równie świetna pogoda :) Wszystkim dzieciom dużym i małym jeszcze raz dużo radości :)
          W spotkaniu wzięła udział Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR. Dziękujemy za zaproszenie.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

           2018-05-30

           W dniach od 24 do 27 maja 2018 r. w Busku – Zdroju odbyło się XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" z udziałem 95 uczestników reprezentujących 14 województw. W Forum uczestniczyła także Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu.
           Podczas spotkania omówiono m.in.:
           - finansowanie sektora pomocowego i polityki społecznej,
           - siedem lat funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem projektu ustawy zmieniającej przepisy w tym zakresie,
           - perspektywy rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech,
           - stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służacego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach,
           - funkcjonowanie centrów obsługi usług wspólnych,
           - dobre praktyki - Regionalne Akademie Rodziny jako nowe narzędzie pracy (PCPR Koszalin).
           Podczas trwania Forum odbyły się również uroczyste obchody 10-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PCPR i MOPR "CENTRUM".

           czytaj całość publikacji "XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju."

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


            (NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.

            2018-05-21

            W dniu 18 maja br. w kinie „Promień” w Rawiczu odbyło się podsumowanie 13. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego (NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI. Niepełnosprawność wyrażona w kolorach szarości.
            Konkurs pod patronatem honorowym Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przy wsparciu: Gminy Rawicz, Powiatu Rawickiego, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


             Trampoliny we Wrocławiu !

             2018-05-16

             W dniu 12 maja br. odbyła się wycieczka rodzin zastępczych do Parku Trampolin i Przygody GoJump we Wrocławiu. Liczne atrakcje wyzwalały dużo radości i adrenaliny !
             Wyjazd zorganizowany w ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018-2020.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


              o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

              2018-05-16

              W dniu 11 maja br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce - prowadzonych przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce - odbyła się uroczystość nadania imienia Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego OFM, przełożonego klasztoru w Miejskiej Górce Goruszkach k. Rawicza w latach 1938-1942, który zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


               Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

               2018-05-14

               W dniu 11 maja br. w ramach organizowanego przez rawicki Inspektorat ZUS Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Sięgnij po sukces" dyżur ekspercki pełniła Pani Magdalena Łukowiak - pracownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych tut. PCPR.
               Zainteresowane osoby mogły uzyskać dodatkowe informacje nt. aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
               Dziękujemy za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlana

                „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych.

                2018-05-11

                W dniach 16-20 kwietnia 2018r. PCPR w Rawiczu zorganizowało V edycję spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI”. Tegoroczny cykl adresowany był przede wszystkim dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z całego Powiatu Rawickiego.
                Spotkania profilaktyczno-edukacyjne „Wszyscy jesteśmy tacy sami” miały na celu uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności. W programie odbyły się prelekcje starszego pracownika socjalnego Katarzyny Jankowskiej oraz psychologa Lidii Młody.

                czytaj całość publikacji "„WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych."

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana                 Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

                 przejdź do góry...

                 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

                 Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji