Druki


AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I

2018-05-31

Termin składania wniosków:
- od dnia 01 czerwca 2018 do 30 sierpnia 2018 r.

Dołączone pliki:

 1. Wniosek - AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I (plik PDF, 449KB)
 2. oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych (plik PDF, 149KB)
 3. zaświadczenie lekarskie Moduł I/B/1i2 dysfunkcja narządu wzroku (plik PDF, 231KB)
 4. zaświadczenie lekarskie Moduł I/B/1i2 dysfunkcja narządu ruchu (plik PDF, 218KB)
 5. zaświadczenie lekarskie Moduł I/C/3i4 proteza (plik PDF, 226KB)
 6. część B wniosku_karta oceny merytorycznej (plik PDF, 365KB)
 7. oświadczenie-osiągane dochody (plik PDF, 137KB)
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/1 (plik PDF, 205KB)
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/2 (plik PDF, 179KB)
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_B/1i2 (plik PDF, 206KB)
 11. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/2 (plik PDF, 178KB)
 12. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/3 (plik PDF, 180KB)
 13. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/4 (plik PDF, 181KB)
 14. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_D przedszkole (plik PDF, 171KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2018- program finansowany ze środków PFRON - Moduł II

2018-03-06

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków:
- od 07 marca do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
- od 03 września do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-12-12

DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-12-12

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-12-11

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-12-11

DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSOBY FIZYCZNEJ
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-12-11

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-11-08

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od miesiąca listopada 2017r.

Dołączone pliki:


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r. - program finansowany ze środków PFRON

2017-11-08

Moduł I i Moduł II:
Termin składania wniosków:
- do dnia 01 grudnia 2017 r.

Dołączone pliki:


AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I

2017-06-02

Termin składania wniosków:
- od dnia 05 czerwca 2017 do 30 sierpnia 2017 r.

Dołączone pliki:

 1. AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I - wniosek (plik PDF, 371KB)
 2. oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik PDF, 161KB)
 3. zaświadczenie lekarskie Moduł I /B/zad.1 i 2 - dysfunkcja narządu wzroku (plik PDF, 231KB)
 4. zaświadczenie lekarskie Moduł I/B/zad.1 i2 - dysfunkcja narządu ruchu (plik PDF, 218KB)
 5. zaświadczenie lekarskie Moduł I/C/ zad. 3 i 4 - proteza (plik PDF, 226KB)
 6. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/zad. 1 (plik PDF, 275KB)
 7. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/zad. 2 (plik PDF, 235KB)
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_B/zad. 1 i 2 (plik PDF, 275KB)
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/zad. 2 (plik PDF, 232KB)
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/zad. 3 (plik PDF, 235KB)
 11. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/zad. 4 (plik PDF, 236KB)
 12. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_D - przedszkole (plik PDF, 219KB)
 13. część B wniosku_karta oceny merytorycznej (plik PDF, 647KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

2017-03-07

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków:
- dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
- dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Dołączone pliki:


AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I

2016-03-04

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Dołączone pliki:

 1. AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I (plik PDF, 383KB)
 2. zał. 1 - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik PDF, 253KB)
 3. zał. 3 - zaświadczenie lekarskie Moduł I obszar B zad.1 i 2 dysfunkcja narządu wzroku (plik PDF, 427KB)
 4. zał. 4 - zaświadczenie lekarskie Moduł I obszar B zad.1 i 2 dysfunkcja narządu ruchu (plik PDF, 494KB)
 5. zał. 5 - zaświadczenie lekarskie Moduł I obszar C zad.3 i 4 (plik PDF, 500KB)
 6. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A (plik PDF, 397KB)
 7. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A zad. 2 (plik PDF, 337KB)
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar B zad. 1 i 2 (plik PDF, 400KB)
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 2 (plik PDF, 334KB)
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 3 (plik PDF, 336KB)
 11. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 4 (plik PDF, 339KB)
 12. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar D (plik PDF, 321KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

2016-03-02

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dołączone pliki:


Wnioski o dfinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2016-01-28

wzory wniosków i załączników obowiązujące od miesiąca lutego 2016r.

Dołączone pliki:

 1. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier architektonicznych (plik PDF, 177KB)
 2. zał. do wniosku o liwidację barier architektonicznych (plik PDF, 200KB)
 3. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (plik PDF, 204KB)
 4. zał. do wniosku o liwidację barier technicznych (plik PDF, 273KB)
 5. zał. do wniosku o liwidację barier w komunikowaniu się (plik PDF, 200KB)
 6. Wnioseki o dfinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (plik PDF, 163KB)
 7. Wniosek o dfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych (plik PDF, 195KB)
 8. zał. do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych (plik PDF, 196KB)
 9. Wniosek o dfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej (...) (plik PDF, 217KB)
 10. Wniosek o dfinansowanie usług tłumacza j.migowego, tłumacza-przewodnika (plik PDF, 212KB)
 11. Wniosek o dfinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (plik PDF, 391KB)
 12. Wniosek o dfinansowanie zadania sport, kultura, rekreacja, turystyka (plik PDF, 264KB)

Wnioski o dfinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2016-01-11

(rok 2016)

Dołączone pliki:

 1. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier architektonicznych (plik PDF, 378KB)
 2. zał. do wniosku o liwidację barier architektonicznych (plik PDF, 200KB)
 3. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (plik PDF, 377KB)
 4. zał. do wniosku o liwidację barier technicznych (plik PDF, 273KB)
 5. zał. do wniosku o liwidację barier w komunikowaniu się (plik PDF, 199KB)
 6. Wniosek o dfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych (plik PDF, 396KB)
 7. zał. do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego (plik PDF, 196KB)
 8. Wnioseki o dfinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (plik PDF, 334KB)
 9. Wniosek o dfinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (plik PDF, 411KB)
 10. Wniosek o dfinansowanie usług tłumacza j.migowego, tłumacza-przewodnika (plik PDF, 409KB)

AKTYWNY SAMORZĄD - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

2015-07-14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015r., finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program „Aktywny samorząd" 2015r. - Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji