Organizator rodzinnej pieczy zastępczej


Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

2018-03-10

Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim jest PCPR w Rawiczu. W ramach PCPR utworzono zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej (podstawa prawna: art. 76 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. z 2017 poz. 697 z późn.zm.)

czytaj całość publikacji "Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej"


Efekty pracy ORPZ w Powiecie Rawickim - sprawozdanie za rok 2017.

2018-04-12

Przyjęte Uchwałą nr XL/311/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 marca 2018r.

Dołączone pliki:


Zostań rodzicem zastępczym !

2018-03-10

PCPR w Rawiczu prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!
Zgodnie z art. 44 ustawy z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.
PCPR w Rawiczu zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z problematyką pieczy zastępczej i wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka !

czytaj całość publikacji "Zostań rodzicem zastępczym ! "


Filharmonia Familijna i "OKU-LA-LA-RY".

2016-04-08

W dniu 03.04.2016r., w ramach Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017, zorganizowano wyjazd dla dzieci i ich opiekunów do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na spektakl z cyklu „Filharmonia Familijna” pn. „OKU-LA-LA-RY”. Podczas koncertu publiczność miała okazję wysłuchać znane wszystkim wiersze Juliana Tuwima zaśpiewane przez zespół Spirituals Singers Band przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego oraz grupy muzycznej Kameleon Trio. W wycieczce udział wzięły 54 osoby.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    przejdź do góry...

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji