Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)


Uwaga STUDENCI - rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2018

2018-03-06

Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II w okresie:
- od 07 marca do 30 marca 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2017/2018,
- od 03 września do 10 października 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2018/2019.
Aktualne druki wniosku poniżej oraz dostępne w zakładce www.druki

Dołączone pliki:


ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM

2018-03-06

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM

Dołączone pliki:


AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON

2018-02-15

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Więcej szczegółów:www.pfron.org.pl

czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON"


Informacja dot. realizacji programu AKTYWNY SAMORZĄD Obszar C zad. 3 i 4

2017-08-22

W związku z trwającymi pracami dot. witryny internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i bieżącą realizacją Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 pilotażowego programu "Aktywny samorząd", Departament ds. Programów uprzejmie informuje, że aktywne formularze do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/ kosztorys) znajdują się pod adresem:
www.pfron.org.pl
Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2017- Moduł I

  2017-06-02

  Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 r. W POWIECIE RAWICKIM, w okresie od 05 czerwca do 30 sierpnia 2017r. - PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I.
  Aktualne druki wniosku - dostępne w zakładce druki
  druki

  Dołączone pliki:


  Rozpoczęto nabór wnosków w ramach Pilotażowego programu „ABSOLWENT”

  2017-04-28

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej, przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

  czytaj całość publikacji "Rozpoczęto nabór wnosków w ramach Pilotażowego programu „ABSOLWENT” "


  AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON

  2017-02-15

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

  Więcej szczegółów: www.pfron.org.pl

  czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON"


  Już wkrótce - NOWE PROGRAMY PFRON !

  2016-12-23

  Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła nowe programy skierowane na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
  Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl


  Zakup środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

  2016-11-07

  W ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Powiat Rawicki otrzymał w bieżącym roku dofinansowanie do realizacji zadania w obszarze D - likwidacja barier transportowych - pn. Zakup środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
  W ramach projektu zostanie zakupiony nowy autobus dla uczestników WTZ w Miejskiej Górce.

  czytaj całość publikacji "Zakup środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej."


  Rozbudowa budynku ZSS w Rawiczu o dźwig osobowy.

  2016-11-07

  W ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Powiat Rawicki otrzymał w bieżącym roku dofinansowanie do realizacji zadania w obszarze B - likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - pn. Rozbudowa budynku ZSS w Rawiczu o dźwig osobowy.

  czytaj całość publikacji "Rozbudowa budynku ZSS w Rawiczu o dźwig osobowy. "


  AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - uwaga! zmiana w przepisach!

  2016-10-27

  Informujemy, że uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016r. wprowadzono zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku.
  Informacja dostępna na stronie www.pfron.org.pl oraz w załączniku.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków.

  2016-03-03

  Informujemy, iż uchwałą Rady Nadzorczej PFRON nr 16/2015 z dn. 21.10.2015r. przyjęto do realizacji Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
  Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
  Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B,C,D,F i G programu przyjmowane będą do dnia 25.04.2016r. Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą do dnia 30.11.2016r.
  Szczegółowe informacje na stronie Strona PFRON
  Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 21.03.2016r.

  czytaj całość publikacji "Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków."

  Dołączone pliki:


  AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON

  2016-03-02

  W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
  Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne

  Na co można uzyskać pomoc finansową:

  Moduł I:

  Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
  zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

  Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

  czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON"

  Dołączone pliki:


  przejdź do góry...

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji