Aktualności


Trampoliny we Wrocławiu !

2018-05-16

W dniu 12 maja br. odbyła się wycieczka rodzin zastępczych do Parku Trampolin i Przygody GoJump we Wrocławiu. Liczne atrakcje wyzwalały dużo radości i adrenaliny !
Wyjazd zorganizowany w ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018-2020.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


  o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

  2018-05-16

  W dniu 11 maja br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce - prowadzonych przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce - odbyła się uroczystość nadania imienia Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego OFM, przełożonego klasztoru w Miejskiej Górce Goruszkach k. Rawicza w latach 1938-1942, który zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


   Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

   2018-05-14

   W dniu 11 maja br. w ramach organizowanego przez rawicki Inspektorat ZUS Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Sięgnij po sukces" dyżur ekspercki pełniła Pani Magdalena Łukowiak - pracownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych tut. PCPR.
   Zainteresowane osoby mogły uzyskać dodatkowe informacje nt. aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
   Dziękujemy za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych.

    2018-05-11

    W dniach 16-20 kwietnia 2018r. PCPR w Rawiczu zorganizowało V edycję spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI”. Tegoroczny cykl adresowany był przede wszystkim dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z całego Powiatu Rawickiego.
    Spotkania profilaktyczno-edukacyjne „Wszyscy jesteśmy tacy sami” miały na celu uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności. W programie odbyły się prelekcje starszego pracownika socjalnego Katarzyny Jankowskiej oraz psychologa Lidii Młody.

    czytaj całość publikacji "„WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych."

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018.

     2018-04-12

     Zgodnie z Obwieszczeniem MRPiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 23 marca 2018r. (M.P. z 2018r. poz.326) od dnia 01 czerwca 2018r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

     czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018."


     Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZERI w Rawiczu.

     2018-04-12

     W dniu 11 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Rawiczu. W wyniku wyborów funkcję przewodniczącego zarządu oddziału rejonowego PZERiI nadal pełnić będzie Pan Jan Nowotny.
     W odpowiedzi na zaproszenie z ramienia tut. PCPR w zebraniu uczestniczyła Magdalena Łukowiak.


     20 lat minęło...

     2018-04-12

     W dniu 11 kwietnia br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu obchodził jubileusz 20-lecia swojej działalności. W tej pięknej uroczystości - uświetnionej występami artystycznymi Uczestników ŚDS, uczestniczyła Kierownik tut. PCPR - Ewa Szczepaniak.
     Jeszcze raz składamy życzenia wszelkiej pomyślności i rozwoju !

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Spotkanie z "Pomocną dłonią".

      2018-03-24

      W dniu 22 marca 2018r. członkowie i sympatycy rawickiego Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" wspólnie świętowali obchodzone w tym miesiącu Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. Dziękujemy za zaproszenie.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


       Spotkanie z Amazonkami.

       2018-03-20

       Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do spotkania Stowarzyszenia Rawicki Klub Amazonka w dniu 19 marca br. Życzenia świąteczne dla wszystkich obecnych oraz ich rodzin w imieniu PCPR w Rawiczu złożyła Kierownik Ewa Szczepaniak.
       Dziękujemy za zaproszenie.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlana

        Przygotowani na zmiany w ochronie danych osobowych.

        2018-03-17

        Wspólne spotkanie robocze przedstawicieli PCPR oraz wszystkich ośrodków pomocy społecznej w terenu powiatu rawickiego, które odbyło się w tut. PCPR w dniu 16 marca 2018r. poświęcono tematyce ochrony danych osobowych w reprezentowanych jednostkach w kontekście zmian wynikających z obowiązku stosowania RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016r. Nr 119,s.1). Unijna reforma ochrony danych osobowych dotyczy m.in. procesu zbierania danych, szacowania ryzyka naruszeń praw i wolności osób fizycznych (DPIA), instytucji Inspektora Danych Osobowych (DPO) czy też kompetencji organu nadzorczego.
        Przywołane wyżej rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018r.


        Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

        2018-03-17

        W dniu 14 marca 2018r. kierownik PCPR - Ewa Szczepaniak - uczestniczyła w Wielkopolskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej współorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związkiem Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W trakcie spotkania omówiono kierunki zmian legislacyjnych projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, kwestię sprzedaży produktów wytwarzanych w WTZ z punktu widzenia Izby Skarbowej oraz przygotowania uczestnika WTZ do zatrudnienia na rynku pracy.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

         2018-03-17

         W dniu 12 marca 2018r. w tut. PCPR odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone głównie omówieniu planowanych działań na rok bieżący w ramach aktualnego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tematyce ochrony danych osobowych dla ngo. Zebrani zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji programu za rok 2017r.
         W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Rawicki Klub Amazonka” w Rawiczu, Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Rawiczu, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie oraz Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej” w Bojanowie.


         Uwaga STUDENCI - rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2018

         2018-03-06

         Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II w okresie:
         - od 07 marca do 30 marca 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2017/2018,
         - od 03 września do 10 października 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2018/2019.
         Szczegóły: www.PFRON(programy,projekty)


         SMARTFON – CZASOUMILACZ VS. CZASOPOŻERACZ - warsztaty.

         2018-02-23

         Głównym celem warsztatów psychologicznych zorganizowanych w tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w okresie ferii zimowych 21 i 22 lutego 2018r. pn: „ Smartfon – czasoumilacz vs. czasopożeracz” było nabycie umiejętności kontrolowania czasu spędzanego ze smartfonem. Warsztaty adresowane były do dzieci przebywających w pieczy zastępczej (grupa wiekowa 11-14 lat) i prowadzone przez psycholog Lidię Młody.
         Konwencja eksperymentów i wyzwań pozwalała uczestnikom zajęć doświadczać barier i ograniczeń w komunikacji telefonicznej, odkrywania sposobów zarządzania swoim czasem oraz dostarczała wiedzy o mechanizmie rozwijania się uzależnienia.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

          2018-02-21

          Informujemy o trwającej od poniedziałku (19 lutego br.) akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pn.Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, która w tym roku potrwa do 25 lutego. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości podmiotem prowadzącym Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie wielkopolskim jest FUNDACJA "DZIECKO W CENTRUM" z siedzibą w Poznaniu UL. ZEYLANDA 9/3, kontakt: tel. 786 160 100 poniedziałek - sobota 8:00 -18:00; dni i godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku: poniedziałek - sobota 8:00 -20:00.
          Więcej informacji na stronie www.ms.gov.pl


          REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie.

          2018-02-05

          W dniu 31 stycznia br. w PCPR w Rawiczu odbyło się szkolenie z zakresu REALIZACJI POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, w którym uczestniczyli pracownicy tut. Centrum, ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu rawickiego oraz POW "Mały Dworek" w Łaszczynie.

          czytaj całość publikacji "REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie."

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana           Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

           przejdź do góry...

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

           Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji