Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I.

2016-05-19

W dniach od 01 czerwca do 30 sierpnia 2016r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w PCPR w Rawiczu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2017.

2017-09-14

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu rozpoczęły się zajęcia w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Tegoroczna edycja programu potrwa do 04 grudnia br.. Zajęcia grupowe odbywają się w godzinach popołudniowych, w każdy kolejny poniedziałek w siedzibie PCPR.
Program prowadzony jest przez certyfikowanych trenerów Lidię Młody i Monikę Juszkowską (pracowników PCPR), z zastosowaniem „Treningu Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus w pracy z osobami dorosłymi” w wymiarze 60 godzin. Do programu przystąpiło 8 osób skierowanych przez Sąd oraz Zespoły Interdyscyplinarne działające w gminach powiatu rawickiego.
Program realizowany jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021.


Informacja dot. realizacji programu AKTYWNY SAMORZĄD Obszar C zad. 3 i 4

2017-08-22

W związku z trwającymi pracami dot. witryny internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i bieżącą realizacją Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 pilotażowego programu "Aktywny samorząd", Departament ds. Programów uprzejmie informuje, że aktywne formularze do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/ kosztorys) znajdują się pod adresem:
www.pfron.org.pl
Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami nawałnic.

  2017-08-21

  Osoby niepełnosprawne, które zostały poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w miesiącu sierpnia br. na terenie powiatu rawickiego, mogą zgłaszać swoje szkody oraz ewentualne potrzeby osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1 (pok. 8), telefonicznie pod nr tel. 65 546 43 33 lub drogą e-mail: k.jankowska@pcprrawicz.pl .
  W zgłoszeniu należy podać:
  1) liczbę osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym, których dotknęły skutki zdarzeń pogodowych,
  2) rodzaj i charakter powstałych szkód,
  3) określenie ewentualnych potrzeb wynikających z powstałych szkód.
  Termin zgłaszania potrzeb: do dnia 24.08.2017 r. do godz. 14:00.
  Zebrane informacje dn. 25.08.br zostaną przekazane do Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, który w trybie pilnym przekaże je Zarządowi Funduszu w celu analizy i podjęcia działań zmierzających do wsparcia poszkodowanych osób niepełnosprawnych i instytucji działających na rzecz osób poszkodowanych.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   PCPR nieczynny w dniu 14 sierpnia 2017r.

   2017-08-03

   W dniu 14 sierpnia 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz będzie nieczynne.


   Powiatowy Dzień Integracji 2017

   2017-07-31

   W niedzielę 30 lipca 2017 r. po raz kolejny odbył się „Powiatowy Dzień Integracji 2017” w tym roku nad Zalewem w Pakosławiu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” na lata 2015-2020. Głównym organizatorem w bieżącym roku było Stowarzyszenie „ Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu a współorganizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

   czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2017"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Nowe programy PFRON 2017-2020.

    2017-06-23

    W dniu 21 czerwca 2017r. Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak uczestniczyła w konferencji pt.: „Zatrudnienie w administracji publicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych ”, która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
    Spotkanie poświęcone było promocji trzech pilotażowych programów PFRON realizowanych w latach 2017-2020:
    - Stabilne Zatrudnienie;
    - Absolwent;
    - Praca - Integracja.
    Szczegóły:
    stabilne-zatrudnienie
    absolwent
    praca-integracja

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017.

     2017-06-02

     Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, obchodzony 30 maja, był okazją do spotkania się właśnie w tym dniu rodzin zastępczych z terenu powiatu rawickiego. W tym roku świętowaliśmy w Bojanowie, a impreza miała charakter integracyjno-sportowy. Dziękujemy wszystkim za udział. I jeszcze raz - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ! RADOŚCI i WYTRWAŁOŚCI! DZIĘKUJEMY!

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


      2 maja br. PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.

      2017-04-25

      W dniu 2 maja br. PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.


      Dyrektor o/Wielkopolskiego PFRON z wizytą w Powiecie Rawickim.

      2017-04-23

      W dniu 21.04.2017r. w Powiecie Rawickim gościła Dyrektor o/Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - Pani Anna Skupień. Wizyta ta wiązała się z realizacją przez Powiat Rawicki w roku ubiegłym Programu wyrównywania różnic między regionami III, w ramach którego - przy współfinansowaniu ze środków PFRON - został zakupiony przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce autobus na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce ( 70% wartości zakupionego pojazdu) oraz rozbudowano budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dźwig osobowy (30% wartości projektu).

      czytaj całość publikacji "Dyrektor o/Wielkopolskiego PFRON z wizytą w Powiecie Rawickim."

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


       Powiatowy Dzień Integracji 2017 - spotkanie organizacyjne!

       2017-04-08

       W dniu 28 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Rawickiego działających w obszarze niepełnosprawności poświęcone organizacji tegorocznego Powiatowego Dnia Integracji. W tym roku - 30 lipca - spotkamy się nad Zalewem w Pakosławiu. Głównym organizatorem PDI 2017 jest Stowarzyszenie "Wsparcie Dla Każdego" w Pakosławiu.
       Rozpoczęliśmy prace nad organizacją i programem imprezy. Już dziś zapraszamy!

       czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2017 - spotkanie organizacyjne!"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce.

        2017-04-03

        Informuję, że Ministerstwo Rozwoju w ramach Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 realizuje projekt na terenie całej Polski pn. Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce.
        Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i jakości w zakresie aplikowania o środki w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a jego działania skierowane są do członków, pracowników i współpracowników Organizacji Pozarządowych.

        Więcej informacji:www.ckngo.pl


        Zadania dofinansowywane ze środków PFRON w roku 2017.

        2017-03-31

        W dniu 30.03.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.oraz przyjęła dodatkowe kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie tych zadań.
        Szczegóły: www.pcprrawicz.pl

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE, MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” - debata społeczna.

         2017-03-24

         W dniu 17 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była problematyka przemocy w rodzinie. W debacie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji działających w obszarze przemocy: oświaty, pomocy społecznej, policji, sądu oraz pracownicy PCPR w Rawiczu.
         Wśród zaproszonych prelegentów przedstawiających tematykę przemocy w rodzinie był także przedstawiciel PCPR w Rawiczu - Lidia Młody. Wystąpienie dotyczyło jednostki w obszarze przemocy w rodzinie, a także realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          "W trosce o naszą przyszłość" - konferencja.

          2017-03-17

          W dniu 14 marca br. w Zespole Szkól Rolniczych w Grabonogu (pow. gostyński) odbyła się konferencja pt. "W trosce o naszą przyszłość". Tematem konferencji była rola wsparcia instytucjonalnego dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście zagrożeń jakie niesie za sobą reprywatyzacja majątku będącego w zasobach samorządów powiatowych, przeznaczonych do prowadzenia domów pomocy społecznej.
          Na zaproszenie Starosty Gostyńskiego - Roberta Marcinkowskiego, w konferencji uczestniczyły Dyrektor: DPS w Osieku - Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz, DPS w Pakówce - Lucyna Nowak oraz Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak.


          Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

          2017-02-15

          W dniu 14 lutego br. w siedzibie PCPR w Rawiczu odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Rawickiego działających w obszarze niepełnosprawności. W trakcie spotkania omówiono harmonogram wspólnych działań na rok 2017 w ramach "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020", organizację tegorocznego Powiatowego Dnia Integracji oraz plan działań partnerstwa organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne w Powiecie Rawickim na lata 2017-2020.

          czytaj całość publikacji "Spotkanie z organizacjami pozarządowymi. "

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej i placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Rawicki w roku 2017..

           2017-01-30

           Zgodnie z wydanymi i publikowanymi Zarządzeniami Starosty Rawickiego, od miesiąca lutego br. obowiązują nowe wyższe koszty utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie.
           Szczegóły: patrz zakładka PLACÓWKI.


           DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

           2017-01-25

           W dniu 23 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS. Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, obok Starosty Rawickiego - Adama Sperzyńskiego, uczestniczyła w niej Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak.
           Więcej informacji: www.mswia.gov.pl


           Konferencja podsumowująca współpracę Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi.

           2017-01-13

           W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu 12 stycznia br. odbyła się konferencja podsumowująca współpracę Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Podczas spotkania przeanalizowano możliwości pozyskania funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych oraz przedstawiono harmonogram naboru wniosków na 2017 rok. Omówiono również ofertę usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie, został także zaprezentowany dorobek wybranych organizacji pozarządowych.
           Możliwości współpracy organizacji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze powiatowym omówiła obecna na konferencji kierownik PCPR – Ewa Szczepaniak. Głównym obszarem współpracy PCPR z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu rawickiego jest niepełnosprawność. W ramach wspólnych działań w latach poprzednich zorganizowano m.in. Powiatowy Dzień Integracji (od 2011r. – cyklicznie co roku), spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami” oraz szkolenia z zakresu ekonomii społecznej.

           Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.12.2016r. znak: PCPR.230-99/16.

            2016-12-28

            W dniu 28 grudnia 2016r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
            Termin składnia ofert: 5 stycznia 2017r. do godz.13:00.
            Szczegóły patrz:
            strona główna: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE
            BIP PCPR: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE


            Już wkrótce - NOWE PROGRAMY PFRON !

            2016-12-23

            Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła nowe programy skierowane na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Już wkrótce szczegóły dotyczące realizacji programów:
            - STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej,
            - ABSOLWENT,
            - PRACA-INTEGRACJA.
            Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW!

             2016-12-15

             Rodziny zastępcze wraz dziećmi przygotowały wyśmienite pierniki świąteczne które można było podziwiać i smakować podczas Spotkania Mikołajkowego 9 grudnia 2016r. Pierniki zachwycały misternymi zdobieniami oraz pomysłowymi formami, jak np. chatka piernikowa. Wszystkim rodzinom bardzo dziękujemy za przygotowanie wystawy. Pierniki oraz ozdoby wykonane przez dzieci podczas spotkania mikołajkowego wraz z życzeniami świątecznymi zostały wręczone między innymi władzom Powiatu Rawickiego.
             Smacznego!

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


              Spotkanie Mikołajkowe - 2016r.

              2016-12-15

              Tradycyjnie jak co roku odbyło się SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE dla rodzin zastępczych i dzieci z całego Powiatu Rawickiego zorganizowane w dniu 9 grudnia 2016 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w Restauracji „Maria” w Dębnie Polskim. Wśród atrakcji dla dzieci znalazły się liczne zabawy taneczne, warsztaty chemiczne i plastyczne, zdobienie twarzy. Życzenia bożonarodzeniowe i podziękowania za dotychczasową współpracę składali wszystkim rodzinom zastępczym Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak oraz Starosta Rawicki - Adam Sperzyński.

              czytaj całość publikacji "Spotkanie Mikołajkowe - 2016r."

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               WSPÓLNY CEL - podsumowanie i nowa perspektywa.

               2016-12-15

               W dniu 28 listopada 2016 roku zorganizowano spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność partnerstwa lokalnego pn. WSPÓLNY CEL. Wzięło w nim udział 55 osób przedstawicieli organizacji pozarządowych i PCPR w Rawiczu. Podczas spotkania przedstawiono działania, które udało się zorganizować w partnerstwie od 2011 roku . Ponadto omówiono perspektywę przystąpienia do partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego powiatu rawickiego „ Wspólny Cel” na lata 2017-2020.


               PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.

               2016-12-15

               W dniu 28 listopada 2016r. odbyło się szkolenie z zakresu promocji zdrowego stylu życia prowadzone przez Panią Martę Kierzkowską- Grzybek- dietetyka, wykładowcę akademickiego, biotechnologa.
               Celem głównym szkolenia było przeprowadzenie spotkań promujących zdrowy styl życia w zakresie wsparcia rozwoju i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Zadanie było zrealizowane z uwagi na potrzebę wzmacniania kompetencji osób z niepełnosprawnością w pełnieniu różnych ról społecznych oraz współtworzenia możliwości i warunków do godnego życia. Projekt zakładał pilotażowe spotkanie edukacyjne, które będą składały się z części wykładowej na temat profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego trybu życia. Edukacja na rzecz aktywnego życia osób z niepełnosprawnością realizowana w ramach programu miała na celu podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie uczestnictwa i rozwijania form aktywności społecznej.

               czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA."

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

                2016-12-15

                W dniach 14-18 listopada 2016 r. odbyła się III edycja spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej pn. „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI”.
                Spotkania odbyły się na terenie całego Powiatu Rawickiego w gminach Rawicz, Jutrosin, Pakosław, Bojanowo i Miejska Górka i uczestniczyło w nich łącznie około 900 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z gronem pedagogicznym.
                Tegoroczna edycja „Wszyscy jesteśmy tacy sami” miała na celu uwrażliwienia młodzieży szkolnej na problem przemocy wobec osób z niepełnosprawnością oraz kształtowania właściwych postaw wobec niepełnosprawności. W programie oprócz emisji filmu fabularnego odbyły się prelekcje: Kierownika PCPR w Rawiczu Ewy Szczepaniak, psychologa Haliny Branickiej-Śniadeckiej, ponadto przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

                czytaj całość publikacji "WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych."

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - I edycja dla szkół podstawowych.

                 2016-12-15

                 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach działania WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI, zorganizowało tym razem cykl spotkań dla dzieci ze szkół podstawowych.
                 Spotkania odbyły się w okresie od 17 do 21 października br. i uczestniczyli w nich uczniowie klas I-IV ze SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach, SP nr 5 im. K. Kurpińskiego w Rawiczu- Sarnowie, ZS w Dłoni, SP im. W. Bartkowiaka w Jutrosinie i SP w Sowach. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Fundacje L’Arche z Wrocławia.

                 czytaj całość publikacji "WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - I edycja dla szkół podstawowych. "

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                  Rekrutacja do projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

                  2016-11-22

                  Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU!
                  Rekrutacja główna prowadzona będzie:
                  - od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
                  - od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
                  - przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
                  Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
                  Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc.

                  Szczegółowe informacje: patrz zakładka Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny/WRPO Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.


                  Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym.

                  2016-11-10

                  W dniu 8 listopada 2016 roku w siedzbie PCPR w Rawiczu odbyło się szkolenie pt. „Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym” prowadzone przez Paulinę Stachurę psychologa-psychoterapeutę z Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu.

                  czytaj całość publikacji "Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym."

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlana

                   Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

                   2016-11-10

                   W dniu 8 listopada 2016 roku w siedzibie PCPR w Rawiczu odbyło się spotkanie członków Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

                   czytaj całość publikacji "Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlana

                    AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - uwaga! zmiana w przepisach!

                    2016-10-27

                    Informujemy, że uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016r. wprowadzono zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku.
                    Informacja dostępna na stronie www.pfron.org.pl oraz w załączniku.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlana

                    Dołączone pliki:


                    Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016r.

                    2016-06-14

                    Wzorem lat ubiegłych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku bieżącym przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Przyznawanie tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 74, poz. 658).

                    czytaj całość publikacji "Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016r."


                    Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016

                    2016-05-11

                    Dzień 8 maja br. był również okazją do zorganizowania tegorocznych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko i ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście jest wielu wspaniałych a ludzi w naszym powiecie, którzy pełnią tak szlachetną misję.

                    czytaj całość publikacji "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016"

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     Powiatowy Dzień Integracji 2016

                     2016-05-11

                     W tym roku, 8 maja, już po raz szósty obchodziliśmy Powiatowy Dzień Integracji (PDI), tym razem w Rawiczu w ramach imprezy Powiat Rawicz Festiwal. PDI tradycyjnie poświęcony był twórczości osób niepełnosprawnych oraz prezentacji dokonań instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu rawickiego.

                     czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2016"

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                      Program "Rodzina 500+" - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

                      2016-03-03

                      Informujemy, że zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadzoną ustawą z dn. 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500zł miesięcznie.
                      Dodatek ten przysługuje na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 r.ż. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.
                      Przepisy, o których mowa wyżej wchodzą w życie 01 kwietnia 2016r.

                      (podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Dz.U. z 2016r. poz. 195)

                      Dołączone pliki:


                      Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków.

                      2016-03-03

                      Informujemy, iż uchwałą Rady Nadzorczej PFRON nr 16/2015 z dn. 21.10.2015r. przyjęto do realizacji Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
                      Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
                      Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B,C,D,F i G programu przyjmowane będą do dnia 25.04.2016r. Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą do dnia 30.11.2016r.
                      Szczegółowe informacje na stronie Strona PFRON
                      Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 21.03.2016r.

                      czytaj całość publikacji "Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków."

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlana

                       AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

                       2016-03-02

                       W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Wzorem lat ubiegłych w ramach programu realizowany będzie Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
                       Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte są w w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

                       Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w 2016r. wypada:
                       - od dnia 07 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
                       - od dnia 01 września 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

                       Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2016 roku wypada:
                       - dnia 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
                       - dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
                       Druki do pobrania w zakładce: DRUKI.

                       Szczegółowe informacje: www.pfron.org.pl

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlana

                        Zmiana wysokości kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

                        2016-02-24

                        Informujemy, iż Starosta Rawicki ustalił i ogłosił średni miesięczny koszt utrzymania w roku 2016 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki. Tym samym, od miesiąca marca 2016r. koszt ten wynosi:
                        - w DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Pakówce - 2.987zł.(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 23 lutego 2016r. poz. 1517),
                        - w DPS dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych w Osieku - 3.147zł. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 10 lutego 2016r. poz. 1256).


                        Informacja o wyborze Partnera do realizacji projektu.

                        2016-02-03

                        W związku z ogłoszeniem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 7 stycznia 2016 r. o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej została wybrana oferta Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce ul. Szkolna 1, 63-910Miejska Górka.
                        (więcej informacji - patrz zakładka KONKURSY OFERT).


                        Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016 -2025.

                        2016-02-01

                        Szanowni Państwo,
                        w listopadzie 2015 roku Powiat Rawicki przystąpił do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016 -2025.

                        Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu dokumentu strategii jest badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Powiatu oraz proponowanych kierunków jego dalszego rozwoju. W związku z tym prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza.

                        strategia-powiatrawicki.badanie.net

                        Dziękujemy bardzo za wyczerpujące odpowiedzi.

                        Adam Sperzyński
                        Starosta Rawicki


                        Zmiana druków wniosków o dfinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

                        2016-01-28

                        Informujemy, że od miesiąca lutego br. ulegają zmianie druki wniosków o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z przeprowadzoną aktualizacją przepisów prawa.
                        Prosimy o stosowanie nowych wzorów zamieszczonych w zakładce DRUKI.
                        Jednocześnie informujemy, że wcześniej wydane/pobrane druki wniosków o dofinansowanie zadań będą przyjmowane i weryfikowane pod kątem obowiązujących przepisów prawa.

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlana

                         Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - rok 2016.

                         2016-01-12

                         Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 16/2015 z dnia 21.10.2015r. zatwierdziła Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Aktualnie oczekujemy na ukazanie się procedur związanych z realizacją programu. Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl

                         czytaj całość publikacji "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - rok 2016."

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlana

                         Dołączone pliki:


                         Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu

                         2016-01-07

                         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z późn.zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
                         Warunki naboru oraz formularze - patrz zakładka "Konkursy ofert".


                         Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką

                         2015-12-23

                         W dniu 18 grudnia br. - wzorem lat ubiegłych - odbyło się spotkanie gwiazdkowe dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Wzięło w nim udział 80 dzieci, ich rodziny i opiekunowie. W trakcie spotkania odbył się koncert kolęd w wykonaniu dzieci i ich opiekunów. Każde dziecko otrzymało świąteczną paczkę. Zabawa była przednia!

                         czytaj całość publikacji "Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką"

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


                          SZKOLENIE „ EKONOMIA SPOŁECZNA”

                          2015-12-16

                          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w dniu 11 grudnia br. zorganizowało szkolenie dotyczące tematyki ekonomii społecznej. Spotkanie poprowadził Pan Bartomiej Sroczyński przedstawiciel Leszczyńskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (LOWES). Szkolenie łączyło treść teoretyczną z praktyką.

                          czytaj całość publikacji "SZKOLENIE „ EKONOMIA SPOŁECZNA” "

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                           Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych.

                           2015-12-03

                           W dniu 1 grudnia br. zakończyło się tegoroczne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz istniejących rodzin zastępczych w ramach wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu rawickiego, organizowane przez tut. PCPR.

                           czytaj całość publikacji "Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych."

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                            Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.

                            2015-11-25

                            W dniach 16-20 listopada 2015r. w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” na lata 2015-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie rawickim, już po raz kolejny podjęło działania zmierzające do edukacji młodzieży w zakresie promowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością jako pełnoprawnych obywateli.

                            czytaj całość publikacji "Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle."

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                             Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 2015r.

                             2015-11-20

                             W okresie od 12.08.2015 do 18.11.2015 tut. PCPR realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do udziału w tegorocznym programie zakwalifikowano 8 osób, z czego 3 osoby ukończyły program.
                             Program prowadzony był z zastosowaniem „Treningu Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus w pracy z osobami dorosłymi” w formie:
                             - zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin,
                             - zajęć i spotkań indywidualnych w wymiarze 10 godzin.


                             Podsumowanie konkursu plastycznego

                             2015-09-02

                             Dnia 31 sierpnia 2015r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu odbyło się oficjalne wręczenie nagród i podziękowań w konkursie plastycznym pn. "W świecie moich marzeń" połączone z wernisażem prac. Konkurs zorganizowano w ramach realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017, Cel szczegółowy 4: Integracja środowisk rodzinnej pieczy zastępczej.

                             czytaj całość publikacji "Podsumowanie konkursu plastycznego "

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                              Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych.

                              2015-09-02

                              W dniach od 26 do 28 sierpnia br. w siedzibie tut. PCPR odbywały się zajęcia warsztatowe dla dzieci z rodzin zastępczych, zorganizowane w ramach realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017, Cel szczegółowy 2: Wsparcie istniejących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Rawickiego.

                              czytaj całość publikacji "Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych. "

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                               Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2015

                               2015-08-12

                               Wzorem lat ubiegłych PCPR w Rawiczu realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Tegoroczną edycję programu planuje się zrealizować w okresie od 06.08.2015r. do 18.11.2015 r.
                               Program realizowany jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2012-2016.

                               czytaj całość publikacji "Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2015"

                               Dołączona galeria:

                               nazwawyswietlana

                                Konkurs plastyczny „W świecie moich marzeń”

                                2015-07-16

                                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłasza konkurs plastyczny pt. „W świecie moich marzeń”.
                                Celem konkursu jest:
                                1. pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży znajdujących się w pieczy zastępczej,
                                2. poszerzenie perspektywy psychicznej dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej o pozytywne kreacje swojej przyszłości,
                                3. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

                                czytaj całość publikacji "Konkurs plastyczny „W świecie moich marzeń”"

                                Dołączone pliki:


                                Powiatowy Dzień Integracji 2015

                                2015-07-16

                                Już po raz piąty w Powiecie Rawickim zorganizowano Powiatowy Dzień Integracji. Jak w poprzednich edycjach, stanowił on doskonałą okazję do prezentacji szerokiej publiczności dokonań artystyczno-twórczych osób niepełnosprawnych. W tym roku w dniu 4 lipca gościliśmy w Gminie Bojanowo.

                                czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2015"

                                Dołączona galeria:

                                nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                 Nabór wniosków w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I

                                 2015-07-01

                                 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

                                 Termin składania wniosków: od dnia 01-07-2015r. do dnia 30-08-2015r.

                                 czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I"

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlana


                                  wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                                  przejdź do góry...

                                  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

                                  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji