Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Nabór wniosków w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r."

2017-11-02

Informujemy, że w okresie od 2 listopada do 01 grudnia br. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.". Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Wnioski można składać w siedzibie PCPR w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub za pomocą operatora pocztowego przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

Pracownicy Oddziałów PFRON i PCPR zobowiązani są do udzielania osobom niepełnosprawnym wszelkich informacji dotyczących programu, a także w razie konieczności udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosku.
W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość przekazania wniosku bezpośrednio pracownikowi PCPR w miejscu i w terminie ustalonym z Wnioskodawcą.
Wnioski rozpatrywane są na bieżąco. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego.
O podjętych decyzjach jednostka samorządu powiatowego powiadamia wnioskodawców niezwłocznie. W przypadku pozytywnej decyzji jednostki samorządu powiatowego wypłata świadczenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia przedmiotowej decyzji.
Wypłata świadczeń następuje do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu. Wnioski rozpatrzone negatywnie, podlegają archiwizacji w PCPR. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków – przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do PCPR o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji